CO TO MUKO?

Mukowiscydoza.Ciężka wyniszczająca organizm choroba genetyczna, na którą w Polsce choruje około 1 500 osób.Mukowiscydoza powoduje wytwarzanie w organizmie chorych gęstego i lepkiego śluzu, który blokuje drogi oddechowe, wywołując postępujące wyniszczenie płuc, a w konsekwencji niewydolność oddechową i przedwczesną śmierć. Miesięczny koszt leczenia i rehabilitacji, jaki ponosi rodzina chorego, w zależności od zaawansowania choroby sięga od 1000 do 5000zł. Średni czas przeżycia chorych na mukowiscydozę w Polsce to około 20 lat.